SJ 提升管 - 商品實績

SJ 提升管

商品實績名稱
SJ 提升管
商品實績編號
015
商品實績介紹
SJ SWING JOINT
SJ Swing Joint: 6" and 12" Lengths
輕鬆調整灑水器到適當的高度和位置,並消除斷裂的立管
適用範圍